courant 1tot 6
Groot-Cruybeeks CoronaCourantje

Het Courantje van 1 tot 6
Ondertussen is het laatste nummer verschenen.

We blijven proberen onze medeburgers wat amusement te bezorgen in tijden die stilaan wat licht laten zien.
We rekenen daarbij op de medewerking van andere verenigingen en ook die van de handelaars die open zijn voor de bedeling.

Het krantje wordt gedrukt op 2000 exemplaren.