courant 1 tot 4
Groot-Cruybeeks CoronaCourantje

Het Courantje
Ondertussen al 5 nummers van maart tot mei

We blijven proberen onze medeburgers wat amusement te bezorgen in tijden die stilaan wat licht laten zien.
We rekenen daarbij op de medewerking van andere verenigingen en ook die van de handelaars die open zijn voor de bedeling.

Het krantje wordt gedrukt op 2000 exemplaren.