Tijdschrift 1/2018
Tijdschrift nr. 1/2018

Bij de eerste Brochure van 2018 kan ik u meedelen dat
de kring springlevend is en er voluit tegenaan gaat om
u een boeiend heemkundig gevuld jaar aan te bieden.
Het zal 100 jaar geleden zijn dat de wapenstilstand
een einde maakte aan de vijandelijkheden tijdens de
Eerste Wereldoorlog. Een wapenstilstand, dit betekende
echter nog geen vrede in 1918, vele van onze
oud-strijders kwamen pas in 1919 terug naar hun familie
en de onderhandelde vrede die uitmondde in
het Verdrag van Versailles legde de kiemen voor een
volgende wereldbrand. Wij zullen zoals vele andere
heemkringen en musea stilstaan bij het einde van de
eerste wereldoorlog en onze volledige medewerking
geven aan elke herdenking. Noteer alvast 11 november
2018 in uw agenda, op die dag zullen de heemkring
en de Harmonie ‘Al Vloeiende Groeiende’ uit
Bazel opnieuw een concert organiseren in de Kerk
van Bazel waarbij er met de modernste technieken
een projectie zal vertoond worden op zowel de buiten-
als de binnenzijde van de kerk en waarbij gepast
hulde zal gebracht worden aan alle slachtoffers van de
eerste Wereldoorlog met extra aandacht voor onze lokale
slachtoffers.
2018 wordt ook een jaar van lokale verkiezingen en
zal er een nieuwe gemeenteraad worden verkozen.
Hopen we maar dat we van het nieuwe bestuur dezelfde
kansen en faciliteiten zullen krijgen als die
waar we al jaren van kunnen genieten. Ik wens de
aandacht van ons toekomstige gemeentebestuur er nu
al op te vestigen dat onze heemkring een maatschappelijke
taak vervult en daarmee, door middel van vele
vrijwilligers, een taak uit handen neemt van het gemeentelijk
personeel. Wij doen dit graag en wensen
in de beste verstandhouding verder te werken met het
gemeentebestuur en alle andere verenigingen die op
ons een beroep wensen te doen of met ons wensen
samen te werken.
Reeds sedert het ontstaan van onze kring proberen
wij de lokale geschiedenis te ontsluiten door middel
van ons heemkundig tijdschrift. De samenstelling ervan
blijft echter een hele klus waarbij het vinden van
schrijvers tot één van de moeilijkste opdrachten blijkt.
Tot op heden mogen wij rekenen op een aantal vaste
waarden die ons voorzien van boeiende bijdragen,
toch is het onze wens om het aantal schrijvers die publiceren
in ons heemkundig tijdschrift uit te breiden.
Indien u zich geroepen voelt om een bijdrage te leveren,
laat u dan niet tegenhouden en contacteer ons,
wij staan u graag bij.
Tot slot had ik graag al onze leden, de sponsors, de
medewerkers en alle bestuursleden bedankt voor hun
medewerking aan de werking van onze heemkring.
Ik wens u voor de rest een prettige lectuur van deze
brochure toe en nodig u allen ook graag uit op onze
activiteiten en in onze gezellige tapperij ‘De Drij Klakken’.